Kay S.

Barbe

 

Work WeekLocationTime
Monday 7/22OFFOFF
Tuesday 7/23Annapolis12:00-8:00
Wednesday 7/24Annapolis1:00-9:00
Thursday 7/25Annapolis2:00-9:00
Friday 7/26OFFOFF
Saturday 7/27Annapolis9:00-5:00
Sunday 7/28Annapolis10:00-7:00
Work WeekLocationTime
Monday 7/29Annapolis1:00-9:00
Tuesday 7/30Annapolis1:00-9:00
Wednesday 7/31OFFOFF
Thursday 8/1Annapolis1:00-9:00
Friday 8/2OFFOFF
Saturday 8/3Annapolis11:00-7:00
Sunday 8/4Annapolis11:00-7:00

Kay's Portfolio