Kay S.

Barbe

 

Work WeekLocationTime
Monday 4/15Annapolis2:00-9:00
Tuesday 4/16OFFOFF
Wednesday 4/17Annapolis1:00-9:00
Thursday 4/18Annapolis2:00-9:00
Friday 4/19OFFOFF
Saturday 4/20Annapolis8:00-5:00
Sunday 4/21Annapolis8:30-5:30
Work WeekLocationTime
Monday 4/22Annapolis1:00-9:00
Tuesday 4/23OFFOFF
Wednesday 4/24Annapolis1:00-9:00
Thursday 4/25OFFOFF
Friday 4/26Annapolis12:00-8:00
Saturday 4/27Annapolis8:00-4:00
Sunday 4/28Annapolis11:00-7:00

Kay's Portfolio